Cấp cứu: 024 3838 6009 - Hotline: 0886568115 - Địa chỉ: 38, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


[rev_slider home1slider]

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

2024-06-19

1. Tên phòng: PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

2. Điện thoại: 024.32191187

3. Lịch sử hình thành phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Nam Thăng Long

               Cầu Thăng Long, cây cầu lớn nhất bắc qua dòng Sông Hồng, là cây cầu của ý chí người Việt, cây cầu của tình hữu nghị Việt  - Xô được khởi công xây dựng vào ngày 27 tháng 3 năm 1973 và hoàn thành thông xe vào lúc 11 giờ ngày 8 tháng 5 năm 1986. Trong hơn 10 năm ròng, cán bộ, công nhân, chuyên gia đã làm việc không ngừng nghỉ để tạo ra cây “Cầu Thế Kỷ”, niềm tự hào không chỉ của ngành Giao thông mà của cả Thủ đô, của cả đất nước Việt Nam trong những năm tháng gian khó của thời kỳ kinh tế tập trung, bao cấp. Và đội ngũ những người chiến sĩ áo trắng, những cán bộ y tế Thăng Long đã được hình thành song song cùng với những người thợ cầu Thăng Long ngày ấy. Hai phòng khám đa khoa Bắc Thăng Long và Nam Thăng Long được thành lập có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho các chuyên gia, cán bộ, công nhân tham gia xây dựng Cầu Thăng Long.

               Ngày 08 tháng 5 năm 1985, Cầu Thăng Long chính thức thông xe, mạng lưới y tế Thăng Long tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu mới. Viện Điều dưỡng Thăng Long được thành lập trên cơ sở vật chất và nhân lực của phòng khám đa khoa phía Nam Cầu Thăng Long. Phòng Nhân chính (tiền thân của phòng Tổ chức hành chính) thuộc Viện Điều dưỡng Thăng Long được thành lập kể từ đây.

               Tên gọi “Phòng Nhân chính” tồn tại suốt từ thời kỳ Viện Điều dưỡng Thăng Long (từ 1985 – 1991), Viện Điều dưỡng và Khám bệnh Thăng Long (1991 – 1995), Trung tâm Y tế Giao thông Thăng Long (1995 – 2005).

               Bệnh viện Nam Thăng Long được thành lập theo Quyết định số 151/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, trên cơ sở Trung tâm y tế giao thông Thăng Long. Bệnh viện Nam Thăng Long là Bệnh viện đa khoa hạng III, trực thuộc Tổng công ty xây dựng Thăng Long, Bộ Giao thông vận tải. Ngày 03/7/2013 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký quyết định số 1883/QĐ-BGTVT xếp hạng II cho Bệnh viện Nam Thăng Long.

               Ngày 28 tháng 6 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký Quyết định số 1837/QĐ-BGTVT chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện Nam Thăng Long thuộc Tổng công ty xây dựng Thăng Long về trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải.

               Từ khi Bệnh viện Nam Thăng Long thành lập (ngày 16/01/2006), phòng Tổ chức hành chính ra đời trên cơ sở phòng Nhân chính của Trung tâm y tế Giao thông Thăng Long. Đến nay, phòng Tổ chức hành chính luôn tự hào là phòng chức năng quan trọng, cánh tay đắc lực của Ban lãnh đạo Bệnh viện Nam Thăng Long trong công tác tham mưu, giúp việc về công tác tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, góp phần đưa Bệnh viện Nam Thăng Long ngày càng phát triển.

4. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức:         

4.1 Chức năng

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Bệnh viện điều phối hoạt động các đơn vị trực thuộc theo chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị; thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ, cải cách hành chính của Bệnh viện.

- Tham mưu tổ chức thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm; chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bệnh viện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ.

4.2.Nhiệm vụ, quyền hạn

4.2.1.Công tác Hành chính quản trị

a. Tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Ban Giám đốc

- Tham mưu xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc của lãnh đạo Bệnh viện; chuẩn bị thông tin, tài liệu về hoạt động của đơn vị phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bệnh viện ; tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch làm việc đơn vị.

- Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận các cuộc họp, hội nghị, giao ban của lãnh đạo Bệnh viện đến các đơn vị có liên quan; đầu mối xây dựng chương trình công tác lịch công tác tuần, tháng, năm của Ban Giám đốc; tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành hàng năm của Ban Giám đốc.

- Tham mưu xây dựng quy chế làm việc của đơn vị. 

b.Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ

- Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, phân phối công văn (đi, đến), kể cả trên phần mềm quản lý văn bản, công điện, thư từ, sách báo, tài liệu,... theo đúng quy định Pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường theo quy định.

- Theo dõi tình hình xử lý công văn đi, đến của các khoa, phòng, đơn vị (sau đây gọi tắt là các “đơn vị trực thuộc”); tổ chức quản lý, sử dụng các con dấu theo đúng quy định của Pháp luật.

 - Sao chụp công văn, tài liệu tới các đơn vị trực thuộc. Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn công tác lưu trữ hồ sơ đối với các đơn vị trực thuộc.

 - Quản lý, đảm bảo phương tiện thông tin liên lạc tại Bệnh viện (điện thoại) được thông suốt; quản lý xe ô tô đảm bảo phương tiện cho cấp cứu, vận chuyển người bệnh; đưa đón Giám đốc Bệnh viện hoặc đoàn công tác của đơn vị đi công tác theo quy chế sử dụng xe ô tô của đơn vị.

- Thực hiện việc tiếp khách theo quy định; chịu trách nhiệm khánh tiết, công tác tổ chức trong các ngày Lễ, kỷ niệm, hội nghị của đơn vị. Đầu mối sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến phục vụ hội nghị, cuộc họp, giao ban.

- Chủ trì tham mưu, triển khai thực hiện đảm bảo công tác hậu cần phục vụ hoạt động của đơn vị: Điện, nước,...

- Đầu mối tổ chức quản lý, mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, thiết bị văn phòng, cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động Bệnh viện.

- Quản lý hệ thống xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt. Phối hợp cùng phòng Quản lý chất lượng - Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện giám sát, bàn giao rác thải y tế, rác thải tái chế đúng quy định.

c. Thực hiện công tác cải cách hành chính

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch, tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

- Đầu mối chỉ đạo và cử viên chức tham gia bộ phận Hỗ trợ thủ tục hành chính của đơn vị. Chủ trì tổ chức đánh giá, kiểm tra, tổng hợp, thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị.

4.2.2.Công tác Tổ chức – Cán bộ

a. Về công tác tổ chức bộ máy

- Tham mưu xây dựng các quy hoạch về tổ chức bộ máy đơn vị theo phân cấp quản lý.

- Tham mưu xây dựng phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, đổi tên các tổ chức chuyên môn thuộc đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự thảo Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, Đề án Vị trí việc làm của đơn vị trực thuộc trình lãnh đạo phê duyệt.

b. Công tác quản lý viên chức, người lao động

- Xây dựng quy hoạch lãnh đạo, quản lý giai đoạn, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý lãnh đạo hằng năm theo phân cấp quản lý. Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, quản lý, tin học,…

- Tham mưu trình cấp có thẩm quyền tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức; thi nâng ngạch, xét chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tiếp nhận và điều động viên chức, người lao động theo quy định và phân cấp quản lý. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh viên chức ngành y tế theo quy định.

- Tham mưu trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, cách chức đối với viên chức theo quy định phân cấp quản lý.

- Quản lý hồ sơ viên chức tại đơn vị và hướng dẫn công tác đánh giá, bổ sung hồ sơ lý lịch viên chức, người lao động hàng năm.

c. Về chế độ chính sách và lao động tiền lương

- Tổ chức thực hiện và đề nghị bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách của Nhà nước đối với viên chức, người lao động về lương, phụ cấp,...

- Tham mưu với lãnh đạo đơn vị về tiến hành các thủ tục về thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động.

- Tham mưu với lãnh đạo đơn vị giải quyết chế độ nghỉ hưu, mất sức, tinh giản biên chế, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với viên chức, người lao động theo quy định.

- Giúp Giám đốc Bệnh viện trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

4.2.3.Thực hiện nhiệm vụ công tác khác

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Văn hóa công sở; Quy chế dân chủ, dân vận chính quyền, chuyển đổi vị trí công tác của các đơn vị trực thuộc.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lao động công ích; thường trực bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an toàn trong cơ quan; phối hợp với Tổ tự vệ củng cố, huấn luyện lực lượng tự vệ hàng năm; đầu mối phối hợp với Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện xây dựng Cơ quan văn hóa; phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân giám sát thực hiện các nội quy, quy chế... của đơn vị.

- Phối hợp với các khoa, phòng xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm của đơn vị.

- Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân đơn vị thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo có nội dung liên quan (nếu có). Xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ; công tác dân vận chính quyền; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do lãnh đạo Bệnh viện giao.

5. Lãnh đạo phòng Tổ chức hành chính hiện nay

5.1. Trưởng phòng:

Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân Luật Vũ Đức Thắng

Phó Phòng: 

Ths. Hoàng Cao Bắc

Phó phòng: 

BS. Đào Thanh Hương

5.2. Tình hình nhân lực hiện nay:

               Phòng Tổ chức hành chính hiện có 12 CBNV, trong đó có 07 CBNV trong biên chế và 05 nhân viên theo Hợp đồng 68, trong đó:

               - Về trình độ:

               + Thạc sĩ: 03 người

               + Trung học, tương đương: 04 người

               + Lao động khác: 05 người

               - Chức danh nghề (theo Đề án vị trí việc làm):

                            + Chuyên viên chính (mã ngạch: 01.002): 01 người

                            + Chuyên viên (mã ngạch: 01.003): 02 người

                            + Cán sự: 01 người

                            + Lái xe: 03 người

                            + Bảo vệ: 05 người

6. Thành tích nổi bật

6.1. Trong công tác Tổ chức cán bộ

               Phòng Tổ chức hành chính có vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Lãnh đạo Bệnh viện trong nhiều lĩnh vực, vụ thể:

               - Tham mưu trong công tác tổ chức bộ máy của đơn vị: Tham mưu lãnh đạo sớm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thu dung nhân lực, hoàn thiện các khoa phòng theo chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện đa khoa Hạng III (từ tháng 01/2006 – 06/2013) và Bệnh viện đa khoa Hạng II (từ tháng 7/2013 đến nay). Hiện nay Bệnh viện Nam Thăng Long hoạt động với 21 khoa, phòng, ban và gần 250 cán bộ nhân viên. Tổ chức Đảng với hơn 54 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc; Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả, tích cực.

               Ngoài ra, phòng đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc xây dựng và triển khai Phòng khám đa khoa cơ sở 2 tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (hoạt động từ tháng 12/2008); Đề án vị trí việc làm, Quy chế Nội bộ …. Giúp cho hoạt động của Bệnh viện được nhịp nhàng, hiệu quả.

               - Tham mưu trong công tác tổ chức cán bộ: Về công tác tuyển dụng cán bộ, viên chức: Trong những năm gần đây, Phòng đã tham mưu tổ chức các đợt tuyển dụng viên chức để bổ sung số người làm việc. Các đợt tuyển dụng đều thực hiện đảm bảo đúng các quy trình thủ tục của Luật viên chức và các văn bản liên quan, không để xảy ra sai sót, khiếu kiện.

               Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, viên chức, người lao động hợp lý, phù hợp với vị trí công tác và năng lực chuyên môn đã góp phần phát huy khả năng của mỗi cán bộ, nhân viên.

               - Về công tác thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đến đời sống của cán bộ, viên chức: Với chức năng chính của Bệnh viện đa khoa Hạng II là khám, chữa bệnh đa khoa, phòng đã tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Bệnh viện thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động: thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách giúp họ yên tâm công tác.

               - Thành tích trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn: Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức là một nhiệm vụ quan trọng, không những góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện, mặc dù điều kiện nhân lực còn mỏng nhưng trong những năm qua, phòng Tổ chức hành chính đã tham mưu đề xuất cử nhiều lượt người đi học chuyên khoa II, chuyên khoa I, Thạc sĩ, Cao cấp – trung cấp lý luận chính trị .v.v.

               - Thành tích trong công tác thi đua khen thưởng: Hàng năm, phòng luôn hoàn thành kịp hồ sơ bình xét thi đua khen thưởng, hồ sơ đề nghị thi đua khen thưởng cấp trên, hồ sơ khen thưởng đột xuất … đảm bảo đầy đủ, khách quan, không để xảy ra sai sót, đã kịp thời động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác.

               - Thành tích trong công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ: Trong nhiều năm qua, Bệnh viện Nam Thăng Long là một tập thể đoàn kết, không có hiện tượng bè phái, đơn thư khiếu kiện, khiếu kiện vượt cấp. Đồ sống vật chất, tinh thần của cán bộ nhân viên luôn ổn định, yên tâm công tác.

6.2. Trong công tác hành chính quản trị

               Mặc dù đơn vị còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, hoạt động tự đảm bảo cả chi thường xuyên và chi đầu tư nhưng trong những năm qua, phòng Tổ chức hành chính luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác hành chính quản trị, đó là:

               - Đảm bảo phục vụ kịp thời các yêu cầu sửa chữa về điện nước, nhà cửa. Quản lý, mua sắm hàng hóa chất lượng, giá cả phù hợp, tổ chức đấu thầu, chọn thầu theo đúng quy định.

               - Cung cấp kịp thời trang phục bảo hộ lao động, văn phòng phẩm cho CBVC bệnh viện. Đảm bảo mọi giấy tờ in cho các viện, khoa, phòng phục vụ công tác chuyên môn.

               - Quản lý tốt tài sàn trang thiết bị vật tư thông dụng.

               - Giám sát việc duy tu, sửa chữa nhà cửa.

               - Tiếp nhận và chuyển nhiều công văn giấy tờ kịp thời, chính xác.

7. Về phương hướng phát triển

               Phát huy những truyền thống tốt đẹp đã đạt được trong nhiều năm qua; căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính trong Bệnh viện đa khoa hạng II, phòng Tổ chức hành chính tiếp tục tham mưu cho Ban Giám đốc, cấp ủy Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao.

7.1. Về công tác tổ chức cán bộ:

               - Tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó tập trung việc ổn định tổ chức, hoạt động sau khi Bệnh viện được chuyển giao về địa phương theo Nghị quyết Trung Ương và chính sách của Nhà nước;

               - Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân lực các khoa phòng theo Điều lệ hoạt động của Bệnh viện đã được Cục Y tế Giao thông vận tải phê duyệt theo Quyết định số 273/QĐ-CYT ngày 10 tháng 9 năm 2019;

               - Bám sát Đề án vị trí việc làm, bổ sung nhân lực cần thiết đối với kế hoạch 250 giường bệnh được giao năm 2020; nghiên cứu xây dựng cơ chế trả lương theo vị trí công việc (dự kiế thực hiện từ 2022).

               - Thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ kế cận, lâu dài.

7.2. Về công tác hành chính quản trị:

               - Tiếp tục tham mưu cho Ban Giám đốc và thực hiện công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng về cải tạo, sửa chữa tại 2 cơ sở;

               - Cung cấp ổn định, kịp thời điện, nước, ấn chỉ, văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện.

Phòng Tổ chức Hành chính

 

Tìm kiếm
--------->
Giờ làm việc
- Trực cấp cứu 24/24h tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật kể cả ngày lễ tết.
- Khám chữa bệnh các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ 6
Mùa hè:
+ Sáng: 7h30’-12h00’
+ Chiều: 13h30’-17h00’
Mùa Đông:
+ Sáng: 7h30’-12h00’
+ Chiều: 13h00’-16h30’

Xem chi tiết khám ngoài giờ

Đang online: 7
Truy cập hôm nay: 78
Tổng số truy cập: 187710
Tắt [X]