Cấp cứu: 024 3838 6009 - Hotline: 0886568115 - Địa chỉ: 38, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


[rev_slider home1slider]

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

2024-06-19

1. Tên đơn vị: Phòng Kế hoạch tổng hợp

2. Điện thoại: 0243.757.8854

3. Địa điểm: P401, Tầng 4, nhà A, Bệnh viện Nam Thăng Long

4. Lịch sử hình thành

          Phòng  Kế hoạch – Tổng hợp được thành lập từ tháng 10/1996 cùng với sự ra đời Trung tâm Y tế Thăng Long theo Quyết định số 2759/QĐ-BGTVT ngày 18/10/1996 của Bộ Giao thông vận tải.

          Là phòng nghiệp vụ có trách nhiệm điều hành, đôn đốc hoạt động của Trung tâm. Xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyên môn của trung tâm, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc. Chỉ đạo y tế tuyến trước, y tế lao động. Công tác quản lý hồ sơ bệnh án ra vào viện của bệnh nhân, kế hoạch nghiệp vụ.

          Mua sắm thuốc, y cụ, cấp phát thuốc đông, tây y cho bệnh nhân, lập kế hoạch đào tạo. Công tác bảo hiểm y tế, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV và tệ nạn xã hội,

          Nhân sự: Có 8 người Trưởng phòng: Bác sỹ Nguyễn Thu  Nga

          Ngày 16/01/2006 theo quyết định số 151/QĐ/GTVT của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Bệnh viện được thành lập trên cơ sở Trung tâm y tế giao thông Thăng Long. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp tiếp tục hoạt động theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện. Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.

- Bao gồm bộ Kế hoạch – Tổng hợp và Dược

          Ngày 01/7/2012 tách lập khoa Dược và Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

5. Cơ cấu tổ chức:

Phụ trách khoa: Bs. Đào Thị Lanh

6. Chức năng – nhiệm vụ

6.1. Chức năng

Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện; Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện; Quản trị hệ thống mạng (CNTT) tại bệnh viện.

6.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

6.2.1. Công tác kế hoạch

- Chủ trì và tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển Bệnh viện theo từng năm, giai đoạn, đột xuất phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phân bổ các chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc.

- Tham mưu kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai kế hoạch phát triển chuyên môn, y tế dự phòng, phát hiện kịp thời những vấn đề nảy sinh, báo cáo lãnh đạo đơn vị và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

- Làm đầu mối xây dựng phương án và tham mưu chỉ đạo công tác chuyên môn về lĩnh vực y bao gồm: Công tác khám chữa bệnh, YHCT - PHCN, chỉ đạo tuyến, Bảo hiểm y tế; phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương.

- Tham mưu chi trả chế độ: Ngoài giờ, trực, thủ thuật, phẫu thuật, hiện vật,…

  - Thống kê y tế: Tổng hợp, phân tích số liệu thống kê định kỳ hàng năm, 5 năm và 10 năm; cung cấp số liệu thống kê, tham mưu Giám đốc Bệnh viện kiểm tra và đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch của toàn đơn vị; chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

- Tham mưu xây dựng hệ thống mạng nội bộ của đơn vị; triển khai các biện pháp bảo mật thông tin, dữ liệu trong hệ thống mạng bội bộ; triển khai ứng dụng công nghệ thông trong toàn đơn vị.

6.2.2. Chuyên môn nghiệp vụ

- Chủ trì tham mưu triển khai và hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn kỹ thuật trong công tác phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh

- Tham mưu triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo hiểm Y tế; phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát, giám định và xử lý các vi phạm pháp luật về Bảo hiểm Y tế.

- Thống kê tổng hợp báo cáo công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Theo dõi, đánh giá và phân tích diễn biến mô hình bệnh tật để đề xuất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám chữa bệnh.

- Tham mưu hồ sơ danh mục kỹ thuật được thực hiện tại Bệnh viện trình Sở Y tế phê duyệt hàng năm.

- Phối hợp, đề xuất việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh tại ơơn vị.

- Làm đầu mối triển khai và theo dõi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại phục vụ cho sự phát triển của đơn vị.

- Chủ trì tham mưu đề xuất nhu cầu đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật đối với các đơn vị trực thuộc.

- Phối hợp với phòng Thanh tra Sở Y tế để thanh tra, kiểm tra chuyên ngành y tế về công tác khám, chữa bệnh, vệ sinh an toàn lao động, quản lý chất lượng ATTP và phòng chống dịch bệnh.

- Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật trong phòng bệnh và khám, chữa bệnh tại đơn vị.

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực được phân công. Cử viên chức tham gia bộ phận hướng dẫn thủ tục hành chính.

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị. Thống kê tổng hợp báo cáo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

- Chủ trì tham mưu, phối hợp với các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn khi được trung dụng.

- Quản lý Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện; Quản lý, đảm bảo các thiết bị máy vi tính, mạng internet,.. được thông suốt

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Bệnh viện.

7. Thành tích nổi bật

7.1. Danh hiệu thi đua

7.2. Hình thức khen thưởng

Phòng Kế hoạch tổng hợp

 

Tìm kiếm
--------->
Giờ làm việc
- Trực cấp cứu 24/24h tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật kể cả ngày lễ tết.
- Khám chữa bệnh các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ 6
Mùa hè:
+ Sáng: 7h30’-12h00’
+ Chiều: 13h30’-17h00’
Mùa Đông:
+ Sáng: 7h30’-12h00’
+ Chiều: 13h00’-16h30’

Xem chi tiết khám ngoài giờ

Đang online: 4
Truy cập hôm nay: 95
Tổng số truy cập: 187727
Tắt [X]