Cấp cứu: 024 3838 6009 - Hotline: 0886568115 - Địa chỉ: 38, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


[rev_slider home1slider]

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

2020-05-15

1. Tên đơn vị: Phòng Kế hoạch tổng hợp

2. Điện thoại: 0243.757.8854

3. Địa điểm: P401, Tầng 4, nhà A, Bệnh viện Nam Thăng Long

4. Lịch sử hình thành

          Phòng  Kế hoạch – Tổng hợp được được thành lập từ tháng 10/1996 cùng với sự ra đời Trung tâm Y tế Thăng Long theo Quyết định số 2759/QĐ-BGTVT ngày 18/10/1996 của Bộ Giao thông vận tải.

          Là phòng nghiệp vụ có trách nhiệm điều hành, đôn đốc hoạt động của Trung tâm. Xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyên môn của trung tâm, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc. Chỉ đạo y tế tuyến trước, y tế lao động. Công tác quản lý hồ sơ bệnh án ra vào viện của bệnh nhân, kế hoạch nghiệp vụ.

          Mua sắm thuốc, y cụ, cấp phát thuốc đông, tây y cho bệnh nhân, lập kế hoạch đào tạo. Công tác bảo hiểm y tế, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV và tệ nạn xã hội,

          Nhân sự: Có 8 người Trưởng phòng: Bác sỹ Nguyễn Thu  Nga

          Ngày 16/01/2006 theo quyết định số 151/QĐ/GTVT của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Bệnh viện được thành lập trên cơ sở Trung tâm y tế giao thông Thăng Long. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp tiếp tục hoạt động theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện. Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.

- Bao gồm bộ Kế hoạch – Tổng hợp và Dược

          Ngày 01/7/2012 tách lập khoa Dược và Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

5. Cơ cấu tổ chức:

Phụ trách khoa: Bs. Đào Thị Lanh

6. Chức năng – nhiệm vụ

 

          Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

 • Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 • Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
 • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.
 • Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
 • Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
 • Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.
 • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.
 • Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
 • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
 • Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

          Qua các năm tháng từ năm 2017 đến năm 2018 Phòng Kế hoạch – Tổng hợp còn được Giám đốc giao nhiệm vụ về: Công tác xã hội, Công nghệ thông tin.

7. Thành tích nổi bật

7.1. Danh hiệu thi đua

7.2. Hình thức khen thưởng

Phòng Kế hoạch tổng hợp

 

Tìm kiếm
Giờ làm việc
- Trực cấp cứu 24/24h tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật kể cả ngày lễ tết.
- Khám chữa bệnh các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ 6
Mùa hè:
+ Sáng: 7h30’-12h00’
+ Chiều: 13h30’-17h00’
Mùa Đông:
+ Sáng: 7h30’-12h00’
+ Chiều: 13h00’-16h30’

Xem chi tiết khám ngoài giờ

Đang online: 3
Truy cập hôm nay: 93
Tổng số truy cập: 179543
Tắt [X]